Referat af generalforsamling 2016

På årets generalforsamling var der et større fremmøde blandt medlemmerne end de foregående par år - hvorvidt dette var pga. allerede fuldtallige bestyrelse, vides ikke.

Men det var rigtig godt at se så mange deltagere!

Nedenfor kan agenda'en for generalforsamlingen ses, og det fulde referat kan findes på linket nedenfor:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2015, budget 2016 og kontingentfastsættelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor og -suppleant.
8. Valg til spilleudvalg.
9. Eventuelt.

Se hele referatet her: