Generalforsamling 2017

Den 15. februar 2017 blev årets generalforsamling afhold i klubben. Det var i år en lille flok som mødte op. Men hele aftenen forløb stille og roligt, med en masse gode ideer fra de fremmødte.

Agenda var som følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2016, budget 2017 og kontingentfastsættelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af næstformand
6. Valg af kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og -suppleant.
9. Valg til spilleudvalg.
10. Eventuelt.

Under eventuelt blev der bl.a. diskuteret gæstespil mellem klubberne AØT, NTK og ATK. Dette endte med at bestyrelsen skulle tage dette op til vurdering til næste møde.

Læse det fulde referat af generalforsamlingen her