Møde med rådmanden for Skoleforvaltningen

Tennisklubben har haft besøg af rådmanden for Skoleforvaltningen Tina French Nielsen, som i kan se her.

Skoleforvaltningen har overraskende stillet forslag om at flytte tennisklubben over på et areal ved Sønderbroskolen. I den forbindelse skal der bygges en dobbelthal på deres areal i stedet for hallen på Østre Alle, da hallen på Østre Alle er utidssvarende, nedslidt og skal renoveres. Der vil dermed blive frigjort et større areal, som kan sælges til byggeformål.

Vi har derfor vist rådkvinden vores dejlige anlæg og fortalt hende, at det er vi ikke spor interesserede i.

Vi håber på, at det bliver taget ad notam af skoleforvaltningen, når det kommer til behandling der.